En god sag

Bestyrelsen deler opgaverne ud
Vi ønsker at de mange opgaver fra starten løses ved uddelegering til teams, der involverer mange udenfor bestyrelsen. Bestyrelsens vigtigste opgave i etableringsfasen er at lede processen. Derfor inviterer vi alle der synes om projektet, til at melde sig ind i foreningen.

Vi arbejder som én stor familie
Moden motion giver dig medansvar, hvis du vil. Modne mennesker har utrolig meget at byde på. Vi ved en masse, vi kan en masse, og mange af os vil gerne gøre, det vi kan, i det lidt større fællesskabs tjeneste. Modne Motionister har mange opgaver at løse. Jo flere der bliver løst af frivillige, jo mere støtter vi den gode sag.

Det er spændende, hvem du møder, og det er givende at arbejde for foreningen. Når vi vælger fællesskabet, er det tilvalg af en opgave og af medansvar. Foreningen giver kompetente motionister og ihærdige ildsjæle mulighed for at yde en betydningsfuld indsats – stor eller lille - for en god sag. Ideer til motionsaktiviteter eller løsning af andre opgaver, vi kan sætte i gang, modtages med glæde – også fra ikke-medlemmer.

Gentofte kommune bakker os op

Gentofte kommune har sat initiativet i gang. De stiller lokalerne til rådighed, og støtter foreningen som idrætsforening, og det landsdækkende initiativ Bevæg dig for Livet støtter os med lån og rådgivning. Vi vil derudover ansøge diverse fonde om tilskud, for at holde etableringsomkostningerne og kontingentet nede.
Modne Motionister | Gentofte Sportspark Ved Stadion 10 2820 Gentofte | momo@modnemotionister.dk | CVR 40800107